Vị trí: Phạm Văn Đồng – Thủ Đức

Giá từ: 29 – 32 tr/m²