GEM PREMIUM

Đường 27, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

GEM PREMIUM

Đường 27, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí dự án

Xem trên Google Map
  • Vị trí: Đường 27, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  • Khu vực: Quận Thủ Đức

Thông tin dự án

Tiến độ dự án

Chi tiết:

Chi tiết:

Dự án cùng khu vực

Compare listings

So sánh