GEM RIVERSIDE

 

Nam Rạch Chiếc, Quận 2

Giá: từ 38 tr/m²